Jag är socionom och filosofie magister i socialt arbete med lång erfarenhet inom socialtjänst, flyktingmottagande och skola. Kan rycka in när det behövs förstärkas till exempel med barn- och ungdomsutredningar enligt BBIC metoden. Nätverkar med andra socionomer samt psykolog vilket innebär flexibilitet i omfattning och insats. 

 

Referenser kan lämnas.

 

Erfarenhet:

Utredningssekreterare  under fyra år för Huddinges grundskolor med arbetsuppgifter som att stödja och bistå rektorer med lösningar för de svåraste eleverna, särskilda undervisningsgrupper, resursfördelning, placeringar för elever i specialskolor samt utvecklingsarbete angående hemmasittarelever.

Stödteamschef i Huddinge under sju år med specialpedagoger, kuratorer och psykologer i arbetslaget. Utredning/konsultation och handledning angående barn i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola. Ansvar för resursfördelning.

Samordnare på Riksförbundet BRIS under två och ett halvt år. Ansvarig för Barnens Hjälptelefon. Utvecklade Bris-Mejlen. Utbildning för frivilliga i samtalsmetodik med barn.

Projektledare och Enhetschef för Familjecentral  under fyra år. Utvecklade i samverkan med Landstinget samt Haninge kommuns socialtjänst och barnomsorg Familjecentralen i Jordbro. Ett förebyggande hälsofrämjande arbete med barnmorska, barnsjuksköterskor, förskollärare samt socialsekreterare med fokus på barnfamiljer. Särskilt uppmärksammades vikten av skyddsfaktorer för god tidig anknytning.

Flyktingsekreterare under tolv år. Drivande i ett expansivt utvecklingsarbete med grupper för traumatiserade flyktingar, samverkan med Arbetsförmedling och Svenskundervisning för Invandrare samt medverkan i en tvärprofessionell vetenskaplig grupp för att ta fram ett screeninginstrument för posttraumatiskt stressyndrom. 

Socialsekreterare under tio år. Handläggning och utredning enligt gällande sociallagstiftning.

Föreläst både nationellt och internationellt samt publicerat flera artiklar i facktidningar.

 Handledare i Gävle kommun kring bemötande av traumatiserade flyktingar.

Kontakta mig via mail karinflygare@gmail.com eller per telefon 0768934168.