Mitt CV

Utbildningar:

Socionomexamen, Socialhögskolan i Stockholm 1975

Filosofie magister i socialt arbete, Stockholms universitet 1998

Handledarutbildning 10 poäng, Sköndalsinstitutet 2002

Skrivarlinjen på Skrivarakademin 2008

Terapihundsutbildning, Svenska Terapihundskolan, pågående

Kurser

Barn och unga i ett mångkulturellt samfund. Nordiskt utbildningsprojekt för utveckling av socialt arbete (NOPUS) Göteborg 1992

Marte Meo utbildning (interaktionsanalys) 1999

Depression i samband med förlossning 1998

Chefsutbildning Huddinge kommun 2003/04 

Anställningar:

Utredningssekreterare  under fyra år för Huddinges grundskolor med arbetsuppgifter som att stödja och bistå rektorer med lösningar för de svåraste eleverna, särskilda undervisningsgrupper, resursfördelning, placeringar för elever i specialskolor samt utvecklingsarbete angående hemmasittarelever.

Stödteamschef i Huddinge under sju år med specialpedagoger, kuratorer och psykologer i arbetslaget. Utredning/konsultation och handledning angående barn i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola. Ansvar för resursfördelning.

Samordnare på Riksförbundet BRIS under två och ett halvt år. Ansvarig för Barnens Hjälptelefon. Utvecklade Bris-Mejlen. Utbildning för frivilliga i samtalsmetodik med barn.

Projektledare och Enhetschef för Familjecentral  under fyra år. Utvecklade i samverkan med Landstinget samt Haninge kommuns socialtjänst och barnomsorg Familjecentralen i Jordbro. Ett förebyggande hälsofrämjande arbete med barnmorska, barnsjuksköterskor, förskollärare samt socialsekreterare med fokus på barnfamiljer. Särskilt uppmärksammades vikten av skyddsfaktorer för god tidig anknytning.

Flyktingsekreterare i Haninge under tolv år. Drivande i ett expansivt utvecklingsarbete med grupper för traumatiserade flyktingar, samverkan med Arbetsförmedling och Svenskundervisning för Invandrare samt medverkan i en tvärprofessionell vetenskaplig grupp för att ta fram ett screeninginstrument för posttraumatiskt stressyndrom. 

Socialsekreterare i Botkyrka under tio år. Handläggning och utredning enligt gällande sociallagstiftning.

Föreläste både nationellt och internationellt samt skrev flera artiklar i facktidningar.

Handledare i Gävle kommun under ett år kring bemötandet och mottagandet av traumatiserade flyktingar.

 

Uppdrag i enskild firma:

Lektör på Bibliotekstjänst  sen fem år. Recensioner och utlåtande om nyutkommen skönlitteratur på svenska.

BBIC utredningar ensamkommande flyktingbarn.  Skarpnäcks stadsförvaltning.

Böcker:

Det är så konstigt nuförtiden, Alfabeta bokförlag 2009

Ingen riktig mamma, Alfabeta bokförlag 2011

Man kan liksom inte ångra sig, Bokförlaget Mormor april 2016